Wielokulturowość Makroregionu

Działając na rzecz promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako źródła tożsamości i różnorodności kulturowej, organizatorzy czterech festiwali folklorystycznych skupionych w Porozumieniu Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej realizują 17-18 lutego w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze seminarium pt. Zielona Góra – Miasto Spotkań Kultur (17.02 – Zielona Góra – Lubuskie – Polska Zachodnia. Wielokulturowość Polski Zachodniej, 18.02 – Wpływ zabiegów stylizacyjnych w folklorze na zainteresowanie wśród odbiorców). Gośćmi seminarium będą m.in. Zenonas Ripinskis dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Flower of the Sun” w Szawle (Litwa) oraz dyrektor FIDAF w Europie – Federacji Międzynarodowych Festiwali Tańca, Emil Dimirtov, Wice-sekretarz Generalny FIDAF – Federacji Międzynarodowych Festiwali Tańca, Irena Lew, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli oraz dr Dorota Szaban z Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

Tematem wiodącym seminarium będzie wielokulturowość Polski Zachodniej, jej proweniencje, różnice i podobieństwa. Poruszymy również problematykę badań stosowanych w realizowanych działaniach tak bardzo potrzebnych, w celu uzyskania niezbędnej informacji zwrotnej dotyczącej  preferencji kulturowych uczestników proponowanych działań oraz jakości i zasadności realizacji określonych inicjatyw.

Ponadto pragniemy zaprosić do grona Porozumienia, które powstało 11 listopada 2015 roku w Pyrzycach z inicjatywy czterech festiwali folklorystycznych z trzech województw: lubuskiego (Zielona Góra, Gorzów Wlkp.), wielkopolskiego (Poznań) i zachodniopomorskiego (Pyrzyce), twórców wydarzeń w Kołobrzegu, Legnicy i Goleniowie.

Inicjatywa powołania Porozumienia była odpowiedzią na tezę postawioną w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 mówiącą o braku na obszarze Polski Zachodniej “ponadregionalnej, komplementarnej oferty związanej z turystyką kultury, która wykorzystałaby istniejące zasoby”. Dzięki skoordynowaniu działań realizowanych podczas organizacji festiwali folkloru, działamy na rzecz podniesienia atrakcyjności naszej oferty skierowanej do zespołów folklorystycznych z całego świata, jak i publiczności. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość pełnego poznania walorów turystycznych Polski Zachodniej, a turyści odwiedzający nasz makroregion spotkają się bogatszą ofertą kulturalną.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra