EWALUACJA PRO ARTE 2017

Dziękujemy wszystkim, zwłaszcza najmłodszym uczestnikom Spotkań Jasełkowych za udział w pierwszym etapie projektu ewaluacyjnego PRO ARTE 2017.

Przypominamy, że Tegoroczny program PRO ARTE został poddany badaniu ewaluacyjnemu, którego głównym celem jest dostarczenie organizatorom oraz operatorowi informacji zwrotnych, dotyczących organizacji przeglądów oraz potrzeb uczestników. W ramach badania o opinię pytamy uczestników, organizatorów prezentacji powiatowych i instruktorów.

Więcej o badaniu tutaj 

Kolejny etap ewaluacji rozpocznie się podczas Lubuskiego Festiwalu Piosenki, 13 marca w Drezdenku. Bądźcie czujni!