Zawiadomienie

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze informuje, że postępowanie, dotyczące realizacji usługi w ramach następującego zadania: doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji) zostało unieważnione.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania