Zeszyt dobrych praktyk jest już dostępny!

Przedstawiamy pierwszą publikację, która została wydana w ramach projektu Kultura Tędy.

Zeszyt prezentuje praktyki zaprezentowane podczas Lubuskiej Giełdy Dobrych Praktyk. Jest to publikacja, która może być inspiracją i początkiem nowego myślenia dla wielu aktywnych Lubuszan i nie tylko.

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami opisanymi w zeszycie. A jeśli ktoś chciałby otrzymać wersję papierową to zapraszamy do Regionalnego Centrum Animacji Kultury po odbiór.

Pobierz Zeszyt Dobrych Praktyk