Jak zaprojektować ofertę domu kultury?

Tegoroczny cykl szkoleń lubuskiekultura.pl/kadrykultury realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Kultury za nami. 9 i 10 grudnia w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury animatorzy zgłębiali tajniki planowania działań diagnostycznych podczas ostatniego szkolenia z tego cyklu.

Uczestnicy w trakcie części warsztatowej ćwiczyli sytuacje, które mogą mieć miejsce podczas procesów diagnostycznych oraz negocjacji i konsultowaniu projektów z poszczególnymi grupami interesariuszy.Słuchacze opanowali sztukę tworzenia narzędzi badań ilościowych i jakościowych wraz z ich specyfiką i możliwością zastosowania. Zagadnienia teoretyczne były ilustrowane przykładami, stanowiącymi dobre praktyki. Omówione również zostały obszary ryzyka związanego z prowadzeniem procesów diagnostycznych. Szkolenie poprowadził Karol Wittels.

Komentarze

Komentarze