Rekrutacja POKOT’16

Ponoworoczne Konfrontacje Teatralne POKOT’16 odbędą się 11-13 marca 2016 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Do 24 lutego br. czekamy na Wasze zgłoszenia.
Koordynator wydarzenia: Anna Zadłużna a.zadluzna@rcak.pl/510 373 260