WARSZTATY AKTORSKIE

Jest to propozycja warsztatów aktorskich, opartych na metodzie Konstantego Stanisławskiego (rosyjskiego reżysera teatralnego, pedagoga i teoretyka), którą praktykuje się nie tylko w Rosji, ale i w Stanach Zjednoczonych. Metoda ta polega na realizmie psychologicznym postaci oraz na organicznym byciu na scenie. Podstawowe hasło Stanisławskiego brzmi: „znaleźć się jak najbardziej prawdziwie w narzuconych okolicznościach”.

Reżyser nakazuje aktorowi czerpać z punktów odniesień własnych, tj. zapisu przeżyć wewnętrznych, wspomnień, itp. Aktor powinien wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby znalazł się w takiej sytuacji, jak również powinien być w każdej chwili gotowy na odbieranie bodźców, a co za tym idzie na dokonanie improwizacji. Wyobraźnia, obserwacja i własne przeżycia – czyli to, na czym według Stanisławskiego powinni opierać się aktorzy.

Warsztaty dla najmłodszych nieco różnią się od warsztatów aktorskich kierowanych do osób starszych. Aktorka poprzez dobrą zabawę ćwiczy z dziećmi koncentrację, rozwija ich wyobraźnię oraz uczy twórczego samodzielnego myślenia.

Koszt udziału w warsztatach : 10 zł od osoby