III Lubuskie Forum Kultury

Już po raz trzeci w ramach sieci dyrektorów, menedżerów i animatorów kultury lubuskie.kultura zapraszamy wszystkich dyrektorów i główne księgowe samorządowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych działających w obszarze kultury w województwie lubuskim na III Lubuskie Forum Kultury, które odbędzie się w Żaganiu w dniach 18-20 listopada 2015 r.

W programie m.in.

– interesujące szkolenia w dwóch panelach: dla głównych księgowych i dyrektorów. Dla dyrektorów dwa tematy do wyboru:
1. Działaj wspólnie. Metody, narzędzia i korzyści ze współpracy międzysektorowej
2. Projektowanie oferty instytucji/ organizacji kultury w oparciu o diagnozę potrzeb lokalnej społeczności

– W ramach cyklu „Poznajmy się” – Żagański szlak kultury – odwiedzimy najważniejsze miejsca kulturotwórcze w Żaganiu, poznamy i przeanalizujemy ich dobre praktyki  i sposoby budowania ofert kulturalnej.

Nie zabraknie oczywiście ciekawych prezentacji artystycznych i czasu na twórczą rekreację /więcej informacji w załączonym programie/.

REKRUTACJA
Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać do 10 listopada do godz. 12.00 (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium naboru.

Szkolenie dla księgowych
https://docs.google.com/forms/d/1wj1Y5bVdv6Jiz-Wnayw6y3rVx0LSTs3pWhyGNc7gS8c/viewform?c=0&w=1

Szkolenie dla dyrektorów
https://docs.google.com/forms/d/1b7V7ky1FP7idEeJl6Xfm2Y_8q1rfel1w7aFx-Be1HEQ/viewform?c=0&w=1

Liczba uczestników: max 25 osób w każdej z trzech grup tematycznych
Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy 12 listopada.

WARUNKI UDZIAŁU
Warunkiem udziału jest uiszczenie opłaty w terminie od 10 do 16 listopada
W przypadku rezygnacji po 10 listopada zamawiający będzie zobowiązany pokryć 100% kosztów szkolenia

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych konieczne bedzie dosłanie oświadczenia /wzór oświadczenia zostanie udostepniony po nadesłaniu karty zgłoszenia/

KOSZT

18-19 listopada /bez noclegów/                                       426 zł

18/19 listopada 2015 /1 nocleg w pokoju 1 os./                 516 zł

18/19 listopada 2015 /1 nocleg w pokoju 2 os./                 481 zł

18/19/20 listopada 2015 2015 /2 noclegi w pokoju 1 os./    626 zł

18/19/20 listopada  2015 /2 noclegi w pokoju 2 os./           556 zł

Dane do wpłaty
Regionalne Centrum Animacji Kultury
nr konta BZ WBK 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103
Tytuł wpłaty:

Dyrektorzy:
udział w szkoleniu Cykl szkoleń i warsztatów mających na celu podnoszenie kompetencji dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych działających w obszarze kultury w województwie lubuskim w ramach sieci Lubuskie.kultura

Księgowe:
udział w szkoleniu “Instytucje Kultury –  wpływ zmian przepisów: rachunkowych, organizacyjnych i podatkowych na działalność  Instytucji  Kultury w  2015 r. i 2016 r.”

Kontakt:
Dorota Stelmach
d.stelmach@rcak.pl
68 452 93 04
518 481 041