I Lubuskie Forum Kultury

Zapraszamy wszystkich dyrektorów i główne księgowe instytucji kultury działających w województwie lubuskim na pierwsze spotkanie organizowane w nowej formule czyli I Lubuskie Forum Kultury, które odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 13-15 listopada.

I Lubuskie Forum Kultury wprowadza nowy zwyczaj poznawania infrastruktury lubuskich instytucji kultury poprzez m.in. organizację forów w Waszych miejscowościach, podczas których będziemy prezentować dorobek artystyczny, a także poznawać ważne miejsca, w których żyjecie i pracujecie, istotne z punktu widzenia życia kulturalnego i rozwoju turystyki.

W programie wiele atrakcji – ciekawe miejsca, dwa interesujące szkolenia dla dyrektorów i głównych księgowych, praktyczne metody pracy. Spróbujemy także wspólnie zamknąć temat „zsieciowania się”.
I Lubuskie Forum Kultury odbędzie się w Zielonej Górze w dniach13-15 listopada br.
więcej informacji w załączonym programie

karta zgłoszenia

oświadczenie